Tree of Savior Forum

Accounts Banned for Abuse (May 24th, 2016)

Greetings Saviors!

The following is a list of blocked users and the reason they have been blocked.
If you feel that you have wrongly been banned, please report your case to us through the support page.

[Klaipeda]
bot Abbott**
bot Adrien**
bot Aeneas**
bot Anderso**
bot Avri**
bot Baslilon**
bot Bisho**
bot Blak**
bot Coaod**
bot Curtain5**
bot Dunca**
bot Ecv**
bot Flower**
bot Fos**
bot Gk**
bot HG**
bot HIS**
bot Hjai**
bot Huaois**
bot II-kkNE**
bot Lat**
bot Loadpo**
bot Mag0**
bot Miranda5**
bot Mnh**
bot Nzx**
bot Pass**
bot Procl**
bot Rac**
bot Raosd**
bot SHAS**
bot Smi**
bot Tai**
bot Tatto**
bot TheSky19**
bot Tiaoid**
bot Uiais**
bot War**
bot XCB**
bot Xis**
bot Xoa**
bot Yin**
bot Ytf**
bot ak**
bot ann**
bot bbooi**
bot bil**
bot bin**
bot bio**
bot boj**
bot bvc**
bot dada**
bot dfhrj**
bot ding**
bot fghrt**
bot fhkl**
bot flfi**
bot ghrfdffg**
bot ginju**
bot hdc**
bot hiin**
bot hinbo**
bot hos**
bot htyuj**
bot jin**
bot kile**
bot long**
bot los**
bot lsi**
bot lu**
bot mb**
bot mnb**
bot mnbfy**
bot nbv**
bot ne**
bot nib**
bot nil**
bot oop**
bot poi**
bot posjdw**
bot psdyu**
bot qwtu**
bot reste**
bot robo**
bot silute**
bot ssdasdc**
bot tod**
bot vyuo**
bot wer**
bot yearli**
bot ysdr**
bot bempu**
bot eqdyb**
bot ern3**
bot exqpz**
bot gdadhh**
bot geivv**
bot heunp**
bot hrxu**
bot kbhz**
bot lhnud**
bot ljxhw**
bot m9eius**
bot mkydz**
bot mveto**
bot pcjs**
bot pg**
bot pybgi**
bot qjfyv**
bot rfda**
bot sdfsg**
bot tebhm**
bot udrd**
bot utlt**
bot uzuuc**
bot vhblq**
bot wet**
bot wifdp**
bot wkbhv**
bot xcgpx**
bot xmkuu**
bot yaryd**
gold_seller 100**
gold_seller 100**
gold_seller 106**
gold_seller 114**
gold_seller 150**
gold_seller 158**
gold_seller 161**
gold_seller 228**
gold_seller 274**
gold_seller 376**
gold_seller 438**
gold_seller 452**
gold_seller 476**
gold_seller 477**
gold_seller 485**
gold_seller 574**
gold_seller 588**
gold_seller 605**
gold_seller 655**
gold_seller 673**
gold_seller 689**
gold_seller 804**
gold_seller 841**
gold_seller 849**
gold_seller 852**
gold_seller 912**
gold_seller DHDTYF**
gold_seller EWS**
gold_seller FCEDGV**
gold_seller FEDWSH**
gold_seller FEWSGE**
gold_seller FGTE**
gold_seller GD**
gold_seller GERWSH**
gold_seller GEWH**
gold_seller GEWSH**
gold_seller GEWSH**
gold_seller GFVED**
gold_seller GRDE**
gold_seller GRES**
gold_seller GRESHN**
gold_seller GREWH**
gold_seller GRFEH**
gold_seller GVBRDSE**
gold_seller GVDE**
gold_seller GVEDWS**
gold_seller GVRE**
gold_seller GVRF**
gold_seller KIqdq**
gold_seller RFE**
gold_seller RTGBHR**
gold_seller aghreh**
gold_seller awd**
gold_seller awfawfg**
gold_seller d**
gold_seller dasd**
gold_seller dawdadawda**
gold_seller df**
gold_seller dfdrwer**
gold_seller dfeswdfe**
gold_seller dfghth**
gold_seller dfsfefs**
gold_seller dsf**
gold_seller dwdaw**
gold_seller etwf**
gold_seller ewftf**
gold_seller ewgtd**
gold_seller ewrwere**
gold_seller ewsdfrwer**
gold_seller fd**
gold_seller fesfsefs**
gold_seller fghfg**
gold_seller fghj**
gold_seller fhrt**
gold_seller gjgjhghgh**
gold_seller hdf**
gold_seller iujkhr**
gold_seller jhuyfgu**
gold_seller ok**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oppppppp**
gold_seller qwe**
gold_seller reb**
gold_seller refgsd**
gold_seller ruet**
gold_seller sad**
gold_seller sadawddfsf**
gold_seller sfjrtj**
gold_seller trhbyj**
gold_seller tyrteyer**
gold_seller uiojhgvg**
gold_seller wadawdw**
gold_seller wergvbe**
gold_seller woain**
gold_seller xzcvz**
gold_seller yui8**
gold_seller zxc**

[Orsha]
bot Abigailb**
bot BsJJ**
bot Christopher**
bot Dalto**
bot David**
bot DeniseSu**
bot FUl**
bot GYWt**
bot Geral**
bot HeatherMena**
bot Hernando**
bot HowardHolla**
bot Lewte**
bot Melody**
bot Ofe**
bot Okis**
bot Rachel**
bot Robinson**
bot S7Rp3**
bot YW**
bot Young**
bot Yuiw**
bot cvc9**
bot joshu**
bot qjzo**
bot rang**
bot 3lR9**
bot 5DDc**
bot McKs**
bot XAwH4**
bot bggg**
bot bhre**
bot bn**
bot brt**
bot bvnf**
bot dkh3**
bot fdwe**
bot fgdr**
bot fsWM**
bot gbf**
bot gbrea**
bot gbrewbg**
bot ghftuy**
bot gr3qw**
bot grw3**
bot hgfe**
bot hnt**
bot hntre**
bot hter**
bot jX0w**
bot jswj**
bot khrz**
bot leood**
bot lhlqz**
bot lrur**
bot nm**
bot ntrwe**
bot schc**
gold_seller 102**
gold_seller 275**
gold_seller 341**
gold_seller 761**
gold_seller FED**
gold_seller FEDWS**
gold_seller FEWEW**
gold_seller GDHRFG**
gold_seller GDRES**
gold_seller GED**
gold_seller GEDJH**
gold_seller GEWH**
gold_seller GEWHEG**
gold_seller GREHH**
gold_seller GRFS**
gold_seller GRSE**
gold_seller GRSH**
gold_seller GRWSH**
gold_seller GVBRE**
gold_seller Xfere**
gold_seller YVEE**
gold_seller af45a5s6rfw**
gold_seller argre**
gold_seller awdw**
gold_seller dadad**
gold_seller daw**
gold_seller dawdawd**
gold_seller dawdw2**
gold_seller ddxvx**
gold_seller dfgh**
gold_seller dgdg**
gold_seller djsahdawdgga**
gold_seller dq**
gold_seller dqdqwd**
gold_seller dqwd**
gold_seller dwadawdf**
gold_seller dwdadawda**
gold_seller ersdterte**
gold_seller erter**
gold_seller fdhsdfs**
gold_seller fg**
gold_seller fgedrth**
gold_seller fjhf**
gold_seller fsagsd**
gold_seller gfgsdr**
gold_seller gfh**
gold_seller gjfgj**
gold_seller graev**
gold_seller gsdg**
gold_seller gverhb**
gold_seller hgfygukgk**
gold_seller jhvbjhgu**
gold_seller jipbuj**
gold_seller jtyt**
gold_seller ju**
gold_seller jygjh**
gold_seller kaisil**
gold_seller ngfh**
gold_seller oka11**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oui**
gold_seller qwee**
gold_seller rftjhntyj**
gold_seller rgdf**
gold_seller sdawdwad**
gold_seller sfgvr**
gold_seller sr**
gold_seller tryjht**
gold_seller ujhybj**
gold_seller vdgd**
gold_seller vgkj**
gold_seller w**
gold_seller wdawdawdwada**
gold_seller woaini**
gold_seller woaisin**
gold_seller woaisinil**
gold_seller xc**
gold_seller xz**

[Fedimian]
bot 0zvyV**
bot 7dZc**
bot 7v7q**
bot Cn8y**
bot N40D**
bot VXWS**
bot VXvCj**
bot ZbqyB**
bot fJfB**
bot fypz**
bot hvaz**
bot hyew**
bot jndt**
bot k8hK**
bot q6dj**
bot skur**
bot vcmfcv**
bot wersdfgs**
bot ztxqy**
bot **
bot RE1Vv**
bot adfayzdh**
bot geen**
bot pzrt**
bot uukt**
gold_seller BGRFED**
gold_seller Bger**
gold_seller DEWS**
gold_seller DGTFG**
gold_seller FEWEW**
gold_seller FGEW**
gold_seller FGVED**
gold_seller FTGE**
gold_seller GBREHBR**
gold_seller GBRFD**
gold_seller GBRFE**
gold_seller GBRFED**
gold_seller GE**
gold_seller GEDTWS**
gold_seller GHRE**
gold_seller GR**
gold_seller GRDES**
gold_seller GRDEW**
gold_seller GRFGRE**
gold_seller GVRSH**
gold_seller HEDGB**
gold_seller HJTDRJ**
gold_seller REHBRTJH**
gold_seller TY**
gold_seller YRFYT**
gold_seller aahre**
gold_seller aerhe**
gold_seller asdawd**
gold_seller asdwaawdaw**
gold_seller bjkg**
gold_seller compa**
gold_seller da2a**
gold_seller dfdxfxfxdfx**
gold_seller dff**
gold_seller dfgd**
gold_seller dfgert**
gold_seller dshfgeyfgysgf**
gold_seller dwadw**
gold_seller dwadwadwad**
gold_seller dwq2q**
gold_seller fdgdrd**
gold_seller fefsefe**
gold_seller fg**
gold_seller fg**
gold_seller fgfhtt**
gold_seller fgh**
gold_seller fghr**
gold_seller fsd**
gold_seller fsfsefs**
gold_seller g**
gold_seller gds**
gold_seller gew**
gold_seller gggggmmm**
gold_seller guyfrf**
gold_seller hjhjgjhgj**
gold_seller hthy**
gold_seller hyfrt**
gold_seller hytyt**
gold_seller hyujgfhgtfd**
gold_seller mxfdjng**
gold_seller n5o0e**
gold_seller njht**
gold_seller nugh**
gold_seller oaini**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller oka12**
gold_seller qwd**
gold_seller rfarf**
gold_seller rgr**
gold_seller rhbt**
gold_seller rthbrt**
gold_seller sdf**
gold_seller sdfsdgs**
gold_seller segvreh**
gold_seller sowlsa**
gold_seller srtjt**
gold_seller swoainiler**
gold_seller trnjt**
gold_seller wdadawd**
gold_seller woainif**
gold_seller wqd**
gold_seller xd**
gold_seller xerhywzat**
gold_seller xeshyze**
gold_seller xiaopingguoai**
gold_seller yutgbg**
gold_seller zf**


Thank you for your support and cooperation.

Sincerely,
IMC Staff

2 Likes